Hermansen Maskin AS | » Tjenester » Tjenester

Tjenester

Anleggsarbeid

Vi utfører anleggsarbeid innenfor områdene; vei, grunnarbeid, VA og opparbeidelse av uteområder. Vi har lang erfaring, kompetent arbeidskraft og tilpasset utstyrspark, noe som gjør at vi kan utføre de fleste oppdrag til konkurransedyktige betingelser. Vi er løsningsorienterte og opptatt av god kommunikasjon med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi strekker oss langt i å overholde avtaler og planlagt fremdrift! 

Massetransport

Vi tilbyr alt innen fyllmasse, jord, stein, knuste masser, pukk, subbus og singel. Vi bruker egne lastebiler til transport av masser, og har også egne gravemaskiner i forskjellige størrelser som benyttes til å legge ut massene.

Sprenging

Vi utfører en rekke tjenester innen sprengningsarbeid. Dette kan være i forbindelse med etablering av garasje, hytte og boligtomter, samt at vi sprenger ut kjellere under hus. Sprengningen kan også være i forbindelse med andre anleggsoppdrag.

Skogrydding/flishugging

Vi utfører kantrydding av små og store veier, tomterydding og flishugging i forbindelse med ulike oppdrag.

Anleggsgartner /utomhusarbeider

Hermansen Maskin AS utfører landskapsarbeid som for eksempel planering, utlegging av matjord, tilsåing eller legging av ferdigplen samt beplanting av området. Vi bistår med planlegging av ditt uteområde i forkant av oppdraget.