Hermansen Maskin AS | » Anleggsarbeid » Anleggsarbeid

Anleggsarbeid

Vei

I forbindelse med opparbeidelse av nye områder, kan vi etablere nye veier og fortauer på området samt teknisk infrastruktur i tilknytning til dette.

Geomatikk

Vi utfører arbeid som landmålings- og stikningstjenester innenfor vei-, VA-anlegg og tomtearbeid. Alt arbeid utføres og dokumenteres i henhold til offentlige krav og bedriftens KS-system.

Vann og avløp

Vi rehabiliterer og bygger nye VA-anlegg. Dette kan være ledningsfornyelse av spillvannsledninger og overvannsledninger eller etablering av vannkummer etc.

Grunnarbeid

Vi utfører grunnarbeid ved etablering av boligområder, boligtomter og næringsbygg. Dette innebærer innmålinger og beregning av masser, bistand til prosjektering av teknisk infrastruktur samt vann og avløp.

Opparbeidelse av uteområder

Hermansen Maskin utfører landskapsarbeid som for eksempel planering, legging av matjord, tilsåing eller legging av ferdigplen samt beplanting av området. Vi bistår med planlegging av ditt uteområde i forkant av oppdraget. 

Vi setter opp murer av naturstein og granitt etter nødvendig forarbeid. Steiner finnes i mange typer, størrelser og farger. Vi bistår med å velge rett type og størrelse til ditt bruksområde.

Vi legger belegningsstein og kantstein etc. på uteområdet, også her kan vi hjelpe deg med å velge rett type og størrelse, og ikke minst med riktig grunnarbeid i forkant.