Flishugging
Vi hugger skog/kratt med gravemaskinmontert

klippeaggregat med samlefunksjon.

Bilde1
Bilde2
Bilde3
Bilde4

Flishugging for små og mellomstore oppdrag

Vi hugger skog/kratt med gravemaskinmontert klippeaggregat med samlefunksjon.

Maks klippediameter er 25 cm. Maks diameter for flising er 35 cm. Egner seg godt til kantrydding, rydding av byggetomter og mindre plasser. Alt utstyr opereres av en person med hjelp av fjernstyring.